Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Yalanın Açığa Vurulmasının Sırları (1)

Bazı araştırmacılar, yalan esnasında yüz hatlarında bazı değişikliklerin meydana  ….- Bazı araştırmacılar, yalan esnasında yüz hatlarında bazı değişikliklerin meydana geldiğini farketmişlerdir. Bu sebeple deney amacıyla doğru konuşan bir insanın resmi çekildi. Aynı insan yalan konuştuğu anda, yüzünde doğru konuştuğu durumundan farklı bir takım işaretlerin belirdiğini gördüler. Fakat bu işaretler o kadar hızlı ki, insan gözü onu göremez. Bu değişikliği fark etmek için hızlı resim çekme tekniği kullanılmıştır. Daha sonra bu çekim ağılaştırılarak takip edildiğinde, yüz hatlarının yalan esnasında değiştiği açık bir şekilde görülmüştür.

İşin ilginç olanı; Kuran-ı Kerim, kalplerinde (içlerinde) gizlediklerinin tersine yalan konuşan münafıklardan bahsederken şöyle buyuruyor: “Biz dileseydik onları sana gösterirdik de, sen onları yüzlerinden tanırdın” (Muhammed: 30). Yani, şayet Allah dileseydi, peygamber  (s.a.v.) onların yalanlarını, yüz hatlarının değişmesiyle (simalarından) görebilirdi. Burada, yalanı simaları (yüzleri) vasıtası ile keşfederek ortaya çıkarmanın yöntemine açıkça bir işaret vardır. Yani bu ayet, yalanı yüz vasıtası ile ortaya çıkarabilmenin mümkün olduğunu teyid etmektedir. Günümüzde de bilim adamları bir takım cihazlar vasıtasıyla aynı metodu kullanmaktalar. Allah sonsuz kudret sahibidir.   

 

- Araştırmacılar, doğru konuşan bir insanın sesini kaydettiler. Bu insan yalan konuştuğu esnada, ondan çıkan ses titreşimlerinin değiştiğini gördüler. Yani; cihazın kaydettiği ses dalgalarının iki şekli vardır: Birinci şekli doğru konuşma halidir. İkinci şekil ise yalan konuşma  halidir. Bu iki hal arasındaki fark ise apaçıktı.

Ne ilginçtir ki, Kuran bu ilmi gerçeğe şöyle işaret etmiştir. “Andolsun ki sen onları konuşma tarzlarından tanırsın.” (Muhammet:30). Bu kelimelerde, (lahni’l-kavle) ses vasıtasıyla yalanın açığa çıkmasına veya keşfedilmesine açık bir işaret vardır. Lahn kelimesi ise: Konuşma esnasında seste basit bir değişikliğin meydana gelmesidir. Bu sebeple Kuran ayeti, yalanı ses vasıtasıyla ortaya çıkarma yoluna gitmiş, böylece bilim adamlarının keşfinden 14 asır önce bu konuya değinmiştir. Allah yüce kudret sahibidir.  

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr


 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir