Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Yalanın Açığa Vurulmasının Sırları (2)

Yapılan son deneylerin ortaya çıkardığı sonuçlara göre, kalbin depoladığı bilgiler gerçek ve doğru bilgilerdir….


- Yapılan son deneylerin ortaya çıkardığı sonuçlara göre, kalbin depoladığı bilgiler gerçek ve doğru bilgilerdir. Yalanın merkezi ise beynin ön ve en üst kısmında yer alır. Hal böyle olunca; insan dili ile yalan konuştuğu zaman, bu durumda kalbin depoladığı bilgilerin tersine konuşmuş oluyor. İlginç olan şu ki, Kuran-ı kerim münafıklardan bahs ederken bu bilimsel gerçeğe işaret ederek şöyle demiştir: “Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylerler” (Feth: 11). Burada dil, beynin ön kısmı olan perçemden gelen bir emirle harekete geçmektedir. Bunun içindir ki, Yüce Allah perçemi: “O yalancı, günahkar alından (perçemden)” (Alak: 16). diyerek vasf etmiştir. Şimdi şu soruyu sormak gerekir: Sevgili peygamberimiz’e (s.a.v.); kalbin, doğru olan bilgilerden başkasını depolamadığını ve yalan merkezinin ise alnın (perçemin) ön kısmında yer aldığını kim haber vermiştir? Görüldüğü gibi, bu bilgiler son derece ince tıbbi bilgiler olup, peygamber (a.s.)’ın doğruluğuna şahitlik etmektedir.   

 

- (institute for Neural Computation) Bilim adamlarının yaptıkları araştırmaya göre insanın hissettiği ve karşılaştığı her şey insan yüzünde değişiklik meydana getirir. Ne varki meydana gelen bu değişiklik çok çabuk kaybolduğundan fark edilmesi mümkün değildir. Bu sebeple adı geçen bilim adamları, insan yüzündeki değişiklikleri, ne kadar küçük olursa olsun kaydedip analiz eden çok hızlı bir bilgisayar proğramı geliştirdiler. Bu proğram sayesinde, yalan konuşan bir insanın yüz ifadesinde meydana gelen değişikliğin öfke anındaki yüz ifadesinden farklı olduğu sonucuna varılmıştır. Yalan konuşma anındaki hissiyattan meydana gelen yüz değişikliği de böyledir.

Bilim adamları araştırmalarında şu sonuca varmışlardır: insanın kendi içinde karşılaştığı ve geçirdiği duygular kişinin yüzünde ortaya çıkar. Bundan dolayıdır ki Yüce Allah, Kuran-ı inkar edip yalanlayan kafirler hakkında şöyle buyurmuştur: “Ayetlerimiz açık açık kendilerine okunduğunda, kafirlerin suratlarında hoşnutsuzluk sezersin” (Hac:72). Yüce Allah bu ayette, inanmayan bu kafirlerin kendi beyinlerinde kurana karşı hissedip düşündükleri duyguları sebebiyle yüzlerinde meydana gelen değişiklik ve ifade arasında bir bağ kurmuştur. Buradaki mucize ise, yalanları sonucunda yüzlerinde meydana gelen değişikliği Kuran’ın dile getirip açığa vurmasıdır. Allah ne yücedir.


- Son olarak bilim adamları, beyin sinir hücrelerinin kan hareketini gözetledekten sonra, perçem bölgesinin yalan esnasında büyük bir hareketlilik içine girdiğini ve yalan söylemenin fazla bir enerji gerektirdiğini gördüler. İnsan doğru konuştuğu zaman beyinde her hangi fazla bir enerjiye ihtiyaç duymaz. Fakat  insan yalan söylediği zaman, bu yalan sebebiyle daha büyük bir enerji harcar. Bilim adamları, fMRI ( Röntgen) cihazını kullandıklarında, insanın beynine hükmetmesinin mümkün olmadığını gördüler. İnsan yalan söylemek istediğinde beyninde bir canlılık meydana gelmekte ve bu canlılığın durdurulması da mümkün olmamaktadır. Allahın şanı ne yücedir. Kuran’ın bize emrettiği her şeyde bizim için hayır ve fayda vardır. Kur’an bize doğruluğu emretti. Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğrularla beraber olun” (Tevbe:119). Diğer bir ayette de şöyle buyuruyor: “Allah’a sadakat gösterselerdi, elbette kendileri için daha hayırlı olurdu” (Muhammed: 21). O halde islam eşsiz bir din değil mi?

 

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr


 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir