Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Yalanın Açığa Vurulmasının Sırları (3)

Bilim adamları çok yakın bir zamanda, bir cihaz vasıtasıyla yalanı keşfedip ortaya çıkarmak ....- Bilim adamları çok yakın bir zamanda, bir cihaz vasıtasıyla yalanı keşfedip ortaya çıkarmak için bir çok deney yaptılar. Bu araştırma ve deneylerin sonucunda, insanlarda; yalandan sorumlu olan bölgenin beynin ön kısmı, yani perçem olduğunu gördüler. Bu bölge ise hata esnasında çok büyük bir hareketlilik geçirmektedir. Bu sebeple bilim adamları şu sonuca vardılar: Yalan ve hata olayının çıkış noktası, beynin üst ve ön kısmı, yani perçem denilen bölgedir. İlginçtir ki, Kuran bu perçemin görevini uzun asırlar önce bize haber vermiştir. Yüce Allah Ebu Cehil hakkında şöyle der: “Hayır, hayır! Eğer vazgeçmezse, derhal onu alnından (perçeminden), o yalancı, günahkar alından (perçeminden) yakalarız.” (Alak: 15-16). Bu ayette görüldüğü gibi Yüce Allah perçemi yalan ve hata ile vasfetmiştir. Bilim adamlarının bugün röntgen cihazı ile gördükleri de budur. Allah ne yücedir ki, bu gerçekleri kitabı olan Kur’ana yerleştirmiş ve bu asırda Kuran’ın bir mucize olduğuna delil olsun diye bu ayetleri böylece bize açıklamıştır.

 

- Hayvanların da beşer alemi (insanlar) gibi aldatmaları, hile yapmaları ve yalan konuşmaları acaba mümkün müdür? Son bilimsel araştırmaların ortaya çıkardığı gerçek işte budur. Almanyanın Potsdam üniversitesi biyoloji bölümü (Biology Department) bilim adamlarının tesbitlerine göre, yalanın hayvanlar aleminde, insanların zannettiklerinin aksine, büyük ölçüde yaygın olduğunu gördüler. Adı geçen bu araştırma gurubu, yalanın sadece insanlarla sınırlı olmadığını, bunun hayvanlar ve kuşlar alemini de içine aldığı sonucuna vardılar. İşte burada Yüce Allah’ın şu ayetini hatırlamamız gerekmektedir: “Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve (gökyüzünde) iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa hepsi ancak sizin gibi topluluklardır. Biz o kitapta hiç bir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet (hepsi) toplanıp Rablerinin huzuruna getirilecekler.” (En’am: 38). Bu ayet-ı Kerime, hayvanlar ve kuşlar aleminin insanlara benzediğini haber vermektedir. Kuran’ın mucize olduğuna şahitlik yapan bu hadise bilimsel olarak da ispatlanmış bulunmaktadır. Allah ne yücedir!!. 

 

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr


 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir