Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Zerreden Daha Küçük

Bilim adamları; zerrenin içine girip, electrona benzeyen, ancak zerreden daha küçük  ….Bilim adamları; zerrenin içine girip, electrona benzeyen, ancak zerreden daha küçük olan cisimleri keşfettikten sonra, bu elektronun, krokilerden oluştuğunu görduler. Bu krokilerin içine girince bunların, yüksek teller diye adlandırılan son derece küçük tellerden (küçüklük ve incelik açısından) oluştuğunu önerdiler. Kuran-ı kerimde zikredilen bir eyet, zerreden daha küçük olan şeylere , bunlardan birinin de bu teller olduğuna işaret etmektedir. Yüce Allah şöyle buyurur: “Ne yerde, ne gökte zerre ağırlığınca bir şey Rabbinden uzak ve gizli kalmaz. Bundan daha küçüğü ve daha büyüğü yoktur ki apaçık kitapta (Levh-ı Mahfuzda) bulunmasın.” Yunus: 61. 

Bu ayet-i kerime Kuran-ı kerimin ilmi inceliğe olan dikkatine şahitlik etmektedir.

 

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr
 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir