Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Ateşin Renkleri

Bilim adamları; ateş renginin ateşin sıcaklığı ile olan ilişkisini incelediklerinde  ….Bilim adamları; ateş renginin ateşin sıcaklığı ile olan ilişkisini incelediklerinde, onun renginin once kırmızı, daha sonra sıcaklığı artırıldığında  beyaz renge dönüştüğünü, sıcaklığı daha fazla yükseltildiğinde ise siyah bir ateşe dönüştüğünü gördüler. Bilim adamları bu duruma siyah cismin şuaları adını vermişlerdir. İlginç olan şu ki, Peygamber a.s by duruma, yani ateşin renginin değişmesine işaret ederek şöyle buyurmuştur: “Ateş bin yıl yakıldıktan sonra kızardı, sonra bin yıl daha yakıldı taki rengi beyazlaştı, sonra bin yıl daha yakıldı ve rengi siyaha büründü. O halde ateş siyah ve karanlıktır. Hadisi Tirmizi rivayet etmiştir. Allah resulu s.a.v. doğru buyurmuştur.

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr


 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir