Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Tabii (Doğal) Emzirme

Bilim adamları son olarak yaptıkları araştırmalarında, çocuk için en iyi gıdanın, anne  ….Bilim adamları son olarak yaptıkları araştırmalarında, çocuk için en iyi gıdanın, anne sütü olduğunu görmüşlerdir. Bu gıdanın beklenen sonucu vermesi ve çocuğa fayda sağlaması için, annenin çocuğunu tam olarak iki sene emzirmesi gerekir. Dünya sağlık örgütünün 21. yüzyılda vardığı sonuç budur. Yakın tarihte yapılan bir tıp kongresinin sonuç bildirisinde ifade edildiğine göre, çocuk için en ideal süt emme süresinin iki sene olduğu vurgulanmıştır. Çünkü çocuğün, bu iki sene zarfında vucut mekanizmasının gelişimine ve direnç sağlamasına  şiddetle ihtiyacı vardır. Bu maddeleri ise ancak  anne sütünde bulabilecektir.

Şimdi birlikte düşünelim ve görelim ki, Yüce Allah kitabında ondört asır once bu konuda ne söylemiştir: “Emzirmenin tamamlanmasını isteyen (baba) için, anneler çocuklarını iki tam yıl emzirirler.” (Bakara: 233). O halde İslam öğretilerinden daha güzel ne olabilir?

   

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr


 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir