Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Üç Karanlık

Bilimsel olaraka ispatlandığınna göre; anne karnındaki çocuğun oluşum ve gelişimi  ….


Bilimsel olaraka ispatlandığınna göre; anne karnındaki çocuğun oluşum ve gelişimi üç karanlık aşamadan geçmektedir. Birinci aşama: Karın duvarının karanlığı. İkinci aşama: Rahim duvarının karanlığı. Üçüncü aşama ise: Cenini çevreleyen karanlık aşamasıdır.

 

Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Sizi annelerinizin karınlarında üç türlü karanlık içinde yaratılıştan yaratılışa geçerek yaratmıştır. İşte bu yaratıcı, Rabbiniz olan Allah’tır. Mülk O’nundur. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyken nasıl oluyor da O’na kulluktan çevriliyorsunuz?” (Zümer: 6). Kuran’daki bu ayetin mucize oluşu ise şöyledir: Kuran; Anne karnında meydana gelen ceninin yaratılış işleminin üç karanlık süreçten geçtiğine işaret etmektedir. Bu hadise Kur’an’ın inişi sırasında hiç kimse tarafından bilinmiyordu. Bu hadise şüphesiz ki kütsal kitap Kur’an-ı Kerim’in mucize olduğuna şahitlik etmektedir.  

 

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr


 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir