Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Çocuklar Ve Fıtrat

Bilim adamları; doğan çocukların beyinlerinin doğarken sınırlı sayıda düşüncelerle  ….Bilim adamları; doğan çocukların beyinlerinin doğarken sınırlı sayıda düşüncelerle donanmış olduğunu keşfetmişlerdir. Bu düşünceler ona şöyle seslenmektedir: Kâinatın yaratıcısı Allah’tır. Her şeyin bir sebebi vardır. Allah birdir, birden fazla ilah yoktur. İşte Kuran ayetinin vurguladığı ve dile getirdiği ayette de yüce Allah şöyle buyuruyor: “Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Allah’ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata sımsıkı tutun. Allah’ın yaratmasında hiçbir değiştirme yoktur. İşte bu dosdoğru dindir. Fakat insanları çoğu bilmezler.” (Rum: 30). Allah her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir.

  --------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr


 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir