Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Namaz Kan Basıncını Azaltır

Araştırmacılar, beşer neslinin devamı için imanın (Allah’a inanmanın) zorunlu ve gerekli  ….Araştırmacılar, beşer neslinin devamı için imanın (Allah’a inanmanın) zorunlu ve gerekli olduğunu vurgulamışlardır. Çünkü bu iman, insanların yaşadıkları gerçeklerle daha uyumlu bir hayat sürmelerini sağlar ve beynin insanda meydana getirdiği pek çok soruya cevap vermeyi de kolaylaştırır. Araştırmacılar;  namazın, kan basıncını azaltıp düşürdüğünü, stres ve endişeleri giderdiğini ve kalp atışlarındaki oranı azaltıp düzenli hale getirdiğini görmüşlerdir. Bu sebeple din, insanlığın sağlık ve selameti için inkâr ve ilhattan daha iyidir. Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Muhakkak ki namaz, hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar” (Ankebut: 45).   

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr
 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir