Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

ORUCUN SIRLARI 1

Mümin ve mümine kardeşim! Bil ki oruç sadece bir ibadet değil, belki o, pek çok hastalığı  ….Mümin ve mümine kardeşim! Bil ki oruç sadece bir ibadet değil, belki o, pek çok hastalığı tedavi eden bir ilaç ve bir şifa kaynağıdır. Oruç aynı zamanda vücut hücrelerini yenileme ve vücuda aktivite kazandırmadır. Dolayısı ile oruç, hayatın tümü için bir yenileme demektir. Eğer orucun faydasını idrak edersek o vakit onun tadını da hissetmiş oluruz.

Yüce Allah şöyle buyuruyor: "Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz" (Bakara: 183).  

 

-  Bilim adamları vücutta oluşan toksinlere karşı en faydalı tedavinin oruç olduğunu vurgulamışlardır. Zira oruç; hücreleri, mikrop ve biriken toksinlerden kurtarmaya çalışır. Allah Resulü (s.a.v.): "Oruç bir kalkandır" (yani koruyucudur) ifadesi ile ne güzel buyurmuştur. Gerçekten de durum böyledir. Orucun; hücrelere canlılık kazandırdığı ve vücudu birçok kronik hastalıktan kurtardığı artık ispatlanmış bir gerçektir.

 

-  Doktorlar orucun; oruç tutan kimsenin sindirim sistemini büyük ölçüde çalıştırıp harekete geçirdiğini teyit etmişlerdir. Oruç tutma sayesinde vücudun bütün hastalıklara karşı direnci artar. Zira vücuttaki direnç sistemi bedeni koruyan askerler hükmündedir. Dışarıdan gelen virüs ve zararlı bakterilere karşı mukavemet göstererek bedeni korur. Oruç haddi zatında vücudun savunmasına yardımcı olan etkin bir silahtır. Denebilir ki oruç; bütün ilaç ve tedavi yöntemlerinin tartışmasız efendisi hükmündedir.

 

-  Tıp şu gerçeği vurgulamaktadır: Oruç; İnsan ömrünü uzatan ana sebeptir. Müslüman olmayan bazı yazarlar tarafından kaleme alınan kitaplarda şu gerçek dile getirilmiştir: Düzenli olarak belirli aralıklarla sene içerisinde oruç tutan kimseler, hiç oruç tutmayan kimselere nazaran daha çok yaşamaktadırlar. O ne yüce Allahtır ki; bize orucu farz kılarak şöyle buyurmuştur: “Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz" (Bakara: 183).  

 

-  Yapılan bilimsel araştırmalara göre ramazan ayında oruç tutan kimse için en iyi gıda hurmadir. Dolayisi ile oruçlunun iftarda yiyeceği en güzel gıda su ile birlikte hurmadır. Çünkü hurmanın içerisinde vucudun ihtiyaç duyduğu pek çok vitamin, şeker ve maden mevcuttur. Bu sebeple Allah resulu (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “sizden biriniz iftarını açacağı vakit hurma ile açsın, çünkü hurma berekettir. Şayet hurma bulamazsa o zaman su ile açsın, çünkü su temizliktir" (Hadisi Ebu Davut rivayet etmiştir.

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr


 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir