Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

ORUCUN SIRLARI 5

İlginç hakikatlerden biri de; hurmanın karaciğerin çalışma fonksiyonunu  ….


-  İlginç hakikatlerden biri de; hurmanın karaciğerin çalışma fonksiyonunu düzenlemesi ve onu toksitlerden korumasıdır. Oruç tutulup akşam vakti hurma ile iftar açılırsa, gerçekten de karaciğerin zararlı toksitlere karşı bakım ve korunması oldukça güzel ve yerinde, doğal bir ilaçla yapılmış olur. Günümüz araştırmacıları; düzenli bir şekilde hurma alındığı takdirde karaciğeri, gelebilecek bir takım hastalıklardan koruyacağı gerçeğini kuvvetle vurgulamışlardır. Bu gerçeği duyduktan sonar, efendimiz (s.a.v.)’in ramazanda iftarını niçin hurma ile açtığını bilmiş oluyoruz. Allah resulu (s.a.v.) normal zamanlarda da sabahları hurma yerdi.

 

-  Bilim adamları; doktor kontrolu altında alındığı (yendiği) takdirde, hurmanın şeker hastalarına zarar vermeyeceğini, bilakis şifaya sebep olacağını keşfetmişlerdir. Bunun ana sebebinin ise; oruçlunun yüksek bir psikolojiye, iyi bir ruh haline sahip olması, aynı zamanda bir takım bunalım ve sıkıntılardan uzak kalarak tam bir sükünet ve huzura sahip olmasıdır. Bu durum ise; vucut mekanizmasının düzenli bir şekilde çalışmasını sağladığı gibi, şeker hastalığını iyileştirme ve pankreasların başarılı bir şekilde düzen içeirsinde çalışmasına da yardımcı olur. İşte bu sebepten dolayı yüce Allah’ın şu ayetini her zaman hatırlamış oluyoruz: “Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır" (Bakara: 184).

 

-  Bilimsel araştırmalar düzenli oruç tutmanın, hücrelerin yaşam gücünü artırdığını ortaya koymuştur. Bu sebeple bütün bilim adamları, sağlıklı ve uzun  ömürlü yaşam ile oruç arasında ciddi bir ilişkinin var olduğunu söylerler. Oruç; hücrelerin yaşlanmasını geciktiren ve ömürü uzatman en güzel yoludur.  Bu açıdan denebilir ki oruç; güvenli ve doğru bir şekilde vücut hücrelerini yenilemenin ve etkinleştirmenin ücretsiz bir yoludur.

 

- İnsanlara isabet eden yüksek tansiyon ve kronik pekçok hastalık durumu vardır. Bu hastalıklara karşı kullanılan kimyasal ilaçların elde ettiği olumlu sonuçlar ise sınırlıdır. Oruç bu tür hastalıkları iyi bir şekilde tedavi etmektedir. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki, belirli sürelerle yemeyi ve içmeyi kesmek, (yani oruç tutmak) vucudu tokside karşı korur, kandaki kollestrol ve yağları azaltır. Bu sebeple oruç en faydalı ve en iyi bir tedavi yoludur. Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır" (Bakara: 184).

 

-  Bilim adamları günümüzde yaptıkları araştırmalarında orucun, solunum hastalıklarının tedavisi için ücretsiz ve iyi bir araç olsuğunu tesbit etmişlerdir. Öyleki; oruç sebebiyle yemekten ve içmekten uzak durmak, akciğerlerin aktivitesini, çalışma düzenini ve hücreleri temizlemeye büyük katkı sağlamaktadır. Bilim adamları; solunum yolu ile alakalı bir çok kronik hastalığın, oruca başlar başlamaz yok olabileceğini söylemekteler.  Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır" (Bakara: 184). Diyen Allah (c.c.) ne yücedir.

 

-  Araştırmalara göre oruç; kalp hastalıkları ve damar sertlikleri hastalığını tedavi etmektedir. Düzenli bir şekilde oruç tutan kimsenin kalbi daha aktif ve daha düzenli çalışmakta, aynı zamanda daha uzun bir ömür yaşamaktadır. Bununla birlikte oruç, damar sertliklerini de tedavi etmektedir. Keşke oruçlu olduğumuz vakitler Kuran’ı dinlesek, bu durum Allah’ın izni ile bir çok hastalığa şifa olacaktır. Yüce Allah şöyle buyuruyor:  "Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz" (Bakara: 183). 

 

-  Hurma; maden ve emilmesi kolay olan şeker gibi çok önemli vitamin maddesi içermektedir. Bu durum açlığı gidermeye yardımcı olduğu gibi oruç tutan kimseye de tokluk hissini vermektedir. Bu sebeple Allah resulu (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Sizden biriniz iftarını açtığında hurma ile açsın, çünkü o berekettir.” (Hadisi Ebu Davud rivayet etmiştir.

 

-   Oruç esnasında cinsel hormonların üretmi yok denecek kadar azalır. Bu sebeple; orucun cinsel durumun istikrarı üzerinde büyük ölçüde etkisi vardır. Oruç tutan kimsenin huşu ve takvası artış gösterdiği gibi, psikolojik istikrarı üzerinde de olumlu etki yapar. Oruç cinsel durumun istikrarı üzerinde büyük bir etki yaparak onu en az sınıra çeker. Bu nedenledir ki, Allah resulü (s.a.v.) özellikle evlenmeye gücü yetmeyen gençlere oruç tutmalarını tavsiye etmiştir. Allah (c.c.) her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir.

 

-  Oruç; koruyucu tıpta bir numaralı silah sayılır. Bilim adamlarının ifadelerine göre; ilacın bir kaç senede sana verdiği iyileştirmeyi, oruç hiç bir olumsuz sonucu olmaksızın bu iyileştirmeyi sana bir kaç gün içinde verebilir. Zira oruç, vucudun bütün organlarını tam bir ahenk ve düzen içinde çalışmasını sağlar. Böylece vucudu fazla ve sarkık olan yağlardan, zararlı olan kolastrolden kurtarıp tedavi eder. Özellikle de oruçlu kimse, camiye yürüyerek gitmek gibi bazı sportif hareketlerde bulunursa bu durum vucut sağlığı açısından daha da yararlıdır.

 

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr


 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir