Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Duygusal İlişkilerin Zararları

Araştırmacılar; ilişkiler ister başarılı isterse başarısızlıkla sonuçlansın ….


Araştırmacılar; ilişkiler ister başarılı isterse başarısızlıkla sonuçlansın, kalbin bu duygusal ilişkilerden etkilenip zarar gördüğünü söylemektedirler. Erkek ile dişi arasında en güzel ilişki evliliktir ve kadınlara bakmamaktır. Yüce Allah kadınlara bakmamamız konusunda bize emrederek şöyle buyurmuştur: “Mümin erkeklere, gözlerini harama dikmemelerini, ırzlarını da korumalarını söyle” (Nur:30).   Zira gözü kadınlara bakmaktan alıkoymak insanı; nefsani, akli ve ruhi olarak temiz kılmaktadır. O halde nefislerimizi temiz kılıp, Allah’ın haram kıldığı bakışlardan gözümüzü alıkoymamız gerekmez m?

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr

 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir