Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Kuraklık ve Eski Mısır

Bilim adamları, eski Mısır’ı etkileyen en önemli hadisenin 4200 sene önce Mısır’ı vuran kuraklık olduğunu bildirmişlerdir ….


Bilim adamları, eski Mısır’ı etkileyen en önemli hadisenin 4200 sene önce Mısır’ı vuran kuraklık olduğunu bildirmişlerdir. Bu kuraklık açlıklara sebebiyet vermiş ve eski Mısırkrallığının sonunun gelmesinde büyük rol oynamıştır. Yüce Allah Kur’an’da bu açlığa Yusuf suresinde işaret ederek şöyle buyurmuştur: “Sonra bunun ardından (tohumluk olarak) saklayacaklarınızdan az bir miktar hariç, o yıllar için biriktirdiklerinizi yiyip bitirecek yedi kıtlık yılı gelecektir.” (Yusuf: 48). Şimdi şu soruyu soralım: Eğer peygamber (s.a.v.) yüce Allah tarafından gönderilen bir peygamber olmamış olmasaydı, acaba Allah resulü (s.a.v.) binlerce sene önce meydana gelen bu açlığı bilmesi ve onu dile getirmesi mümkün müydü?

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr

 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir