Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Sabır Strese Karşı Tedavidir

ilim adamları, kişinin kendi haline ve başkalarına rıza göstermesinin ruhsal hastalıkları tedavi etmede son derece önemli olduğunu söylemişlerdir ….


Bilim adamları, kişinin kendi haline ve başkalarına rıza göstermesinin ruhsal hastalıkları tedavi etmede son derece önemli olduğunu söylemişlerdir. Çünkü psikolojik hastalıkların pek çoğu, insanların kendi haline rıza göstermeyip isyan etmesi ve Allah’ın kendisine verdiği nimetlere de razı olmamasından kaynaklanmaktadır. Bilim adamları, sabrın en büyük çeşidinin, sana kötülük yapan kimseye karşı sabır ve müsamaha ile davranmak olduğunu söylemişlerdir. Sana kötülük yapan bir kişiye karşı sadece sabırlı davranman yeterli değil, belki sabırla birlikte o insanı hoş görmen ve onu bağışlamandır. Allah ne yücedir ki, stres ve ruhi hastalıkların tedavisinde ve giderilmesinde bu altın kuralı kitabında zikretmiş ve şöyle buyurmuştur: “Kim sabreder ve affederse şüphesiz bu hareketi, yapılmaya değer işlerdendir.” (Sura:43) 

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr

 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir