Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Namaz Vakitleri

Bilim adamları şu hakikati ileri sürmüşlerdir: Beş vakit namazın vakitleri ….


Bilim adamları şu hakikati ileri sürmüşlerdir: Beş vakit namazın vakitleri, bedenin hareketliliği ve canlılığı için tam bir uyum ve ahenk oluşturmaktadır. Zira bu vakitler, insan hayatını ve fizyolojik hareketlerini düzenler nitelikte olup, namaz sayesinde insan bu vakitlerde bir rahatlık ve bir canlılık hissi duymaktadır. Allah resulü (s.a.v.) birçok münasebette, Allah’a en sevimli olan amellerden birinin de, zamanında kılınan namaz olduğunu bildirmiştir. Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Bilin ki sizin en hayırlı ameliniz namazdır”. (Hadisi Ahmet rivayet etmiştir.)

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr

 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir