Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Allah Teâlâ İle Olan Bağ

azı araştırmaların ortaya koyduğu sonuca göre ….


Bazı araştırmaların ortaya koyduğu sonuca göre, insan Allah’a olan inancını (imanını) kaybettiği zaman, hayatı kâbusa döner ve pek çok ruhi bunalım onun hayatını karartır. Bundan dolayıdır ki, batılı bilim adamları hastaları Allah’a iman etme ile tedavi etmeye başlamışlar ve şöyle demişlerdir: Mutlu ve sağlıklı, şifa bularak huzur dolu bir hayat yaşamak için Allah’a iman etmek zaruridir. Ne ilginçtir ki; Kuran-ı kerim bu gerçeği asırlar önce bize haber vermiş, imanın insanı mutlu ve güzel bir hayatın sahiline götürdüğünü açıkça ifade etmiştir: Yüce Allah şöyle buyurmuştur: “Erkek veya kadın, mümin olarak kim iyi amel işlerse, onu mutlaka güzel bir hayat ile yaşatırız. Ve mükâfatlarını, elbette yapmakta olduklarının en güzeli ile veririz.” (Nahl: 97).

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr

 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir