Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Eski Mısır Irmakları

Bilim adamları son olarak yaptıkları bir araştırmada, Mısırda tarihi eser olan piramitlerin bulunduğu yerlerde ….


Bilim adamları son olarak yaptıkları bir araştırmada, Mısırda tarihi eser olan piramitlerin bulunduğu yerlerde, (Daily Mail Gazetesinin 17-8-2012 sayısındaki açıklamasına göre) günün birinde bu mekânlarınırmak ve ormanlarla dolu olduğunu ispatlamışlardır.İlginç olan şu ki, Kur’an-ı Kerim bu gerçeği 14 asır öncesinden son derece dikkatli bir şekilde haber vermiştir. Kur’anFir’avn’nın kıssasını dile getirirken birkaç yerde, Fir’avn’ın içinde bulunduğu nimetleri ve Allah’ın kendisine verdiği imkânları zikretmiştir. Ne var ki Firavun, kibirlenerek küfrü tercih etmiş, Allah da onu, işlediği günahlar sebebiyle suda boğmuş vehelak etmiştir. Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Fir’avn kavmine seslendi ve dedi: Ey kavmim! Mısır’ın mülkü ve altından akıp giden şu ırmaklar benim değil mi? Hala görmüyor musunuz? “ (Zuhruf: 51). Burada mucize (akıp giden şu ırmaklar) ayet-i kerimesinde saklıdır. Ayette, KedimMısır’da ırmaklarınbulunduğuna işaret edilmektedir.Bu durum ise Kur’an’ın nüzulü sırasında bilinen bir şey değildi. Allah her şeyden yücedir ve her şeye kadirdir.

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr

 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir