Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Kırk Yaşı

İngiltere’de yakın zamanda yapılan bir araştırmada ….


İngiltere’de yakın zamanda yapılan bir araştırmada, insan beyninin yaklaşık olarak kırk yaşına kadar sürekli bir şekilde gelişme gösterdiğini, kırk yaşından sonra ise durakladığını ortaya koymuştur. Yapılan diğer bir araştırmada ise, akli yetenek ve gücün de aynı şekilde kırk yaşından sonra gerilediğini teyit etmiştir. İlginç olan şu ki, Kuran-ı Kerim insanoğlunun kırk yaşında gerçek güç, olgunluk ve kemaline erdiğine, kırk yaşından sonra da bunun geriye dönüş yaptığına işaret etmektedir. Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Nihayet insan, güçlü çağına erip kırk yaşına varınca der ki: Rabbim! Bana ve anne babama verdiğin nimete şükretmemi ve razı olacağın yararlı iş yapmamı temin et” (Ahkaf: 15). Şimdi birlikte İslam risalesinin hak olduğundan şüphe edenlere şu soruyu soralım: Acaba Peygamber (s.a.v.), kırk yaş sınırının insan aklı için bir dönüm noktası olduğunu, kırkından sonra ise bu güç ve kemalin gerileme ve zayıflama gösterdiğini nasıl bilmiştir?

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr

 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir