Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Gündüz tabakası

 

“Gece de onlar için bir ibret alametidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler” ….

 

Yeryüzünün uzaydan çekilen resimlerinden anlaşıldığına göre gündüz, son derece ince bir tabaka olup, kalınlığı dünya çapının % birinden daha az bir tabaka niteliğindedir. Bu tabaka; deride olduğu gibi sürekli olarak soyulmakta ve onun yerini karanlık sağlam bir şekilde almaktadır. İşte bu durumu Kuran bize şöyle açıklamaktadır: “Gece de onlar için bir ibret alametidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler” (Yasin: 37). İnsanlar bu tabakayı bu açıklıkta görme şansına ancak 20. asırda sahip oldular. Fakat Kur’an bu gerçeği bize 14 asır evvel haber vermiştir. Bu ayet Kuran’ın doğruluğuna şahitlik etmiyor mu?

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr

 

 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir