Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Kâinatın binası

 

: “Sizi yaratmak mı daha güç, yoksa gökyüzünü yaratmak mı ki onu Allah bina etti” ….

 

Kâinatta 100 milyardan fazla galaksi vardır. Her bir galaksi ise 100 milyardan fazla yıldızı içinde bulundurmaktadır. Bilim adamları bu galaksilerin kâinat binasını (Cosmic Building) meydana getirdiğini söylerler. Kur’an-ı Kerim bu gerçeği şu ifadesi ile dile getirmektedir: “Göğü de bir tavan yaptı” (Bakara:22). Burada zikredilen “Binaen” kelimesi, Kuran’ın ilmi bir mucizesini gösteriyor. Çünkü bilim adamları evren için “kâinat binası” terimini ancak günümüzde yeni kullanmaya başladılar. Oysa Kuran-ı Kerim bu ifadeyi 1400 sene önce kulandı. Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Sizi yaratmak mı daha güç, yoksa gökyüzünü yaratmak mı ki onu Allah bina etti” (Nazi’at:27).

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr

 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir