Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Biz kimiz

ÖZGEÇMİŞ

Mühendis Abduddaim el-Küheyl, Kuran ve Sünnet’te ilmi mucize konusunda araştırmacı, 1966 Suriye – HUMUS doğumludur. Evli olan el-Küheyl; Firas ve Ala adında iki çocuk babasıdır.

Öğrenim durumu:

Şam üniversitesi, Mekanik mühendislik lisans mezunudur. Ayrıca; eğitim bilimlerinden ve mekanik mühendisliği sıvı maddeler bölümünden de ön lisansı bulunmaktadır. Ayrıca Bilgisayar öğreticiliği konusunda da uzmandır.

Bildiği diller:

İyi derecede Arapça ve İngilizce dillerini bilmektedir.

Görevi:

Şu anda Adalet Bakanlığı mühendislik alanında koordinatör olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda Suriye yargısında yeminli bilirkişi sıfatı taşımaktadır. Şahsi sitesi olan www.kaheel7.com adlı sitesini tam teşekküllü olarak organize etmektedir. Dört dille sunulan bu sitede, 1500 civarında makale ve ilmi araştırma yayınlanmış bulunmaktadır.

Kuran ve Sünnette bilimsel mucize adlı internet ağının genel koordinatördür.

Fikri Aktiviteleri:

- Birçok bilgi sempozyum ve uluslararası kongreye katılmıştır. Bunlardan biri de 2006 yılında Kuveyt’te düzenlenen uluslararası sekizinci ilmi mucizeler kongresidir. Bu kongre Dubai uluslararası Kuran-ı Kerim ödülü tarafından düzenlenmiştir.

- Ayrıca 2007 yılında Fas’ın Rabat ve diğer şehirlerinde, Fas İlmi mucizeler konseyi tarafından düzenlenen birçok ilmi sempozyuma katıldı.

- 2009 yılında Cezayir’de düzenlenen Uluslar arası Kuran ve Sünnette tıbbi mucize sempozyumuna katıldı.

- Kuran ve sünnette ilmi mucize ile ilgili birçok yeni araştırma ve görüşleri vardır. Bunların en önemlisi ise: Kuran’daki yedi rakamının sayısal düzeni ile ilgili olan buluşudur.

- İlimi ve bilimsel olan gerçeklerle ilgili bütün yenilik ve haberleri, bu ilmi gerçekleri dile getiren ayet ve hadisleri araştırma ve inceleme konusunda büyük bir gayret içerisindedir.    

Hedefleri:

- Çalışmalarında şu noktaları hedefler: Allaha daveti ilmi üslup ve ilmi diyalog çerçevesinde yapması, Taassup ve bilgisizlikten uzak durur

- Kuran’ın ilmi gerçeklerle çelişki içinde olmadığını bilimsel ve maddi delillere sunar.

- İslam’ın doğru olan yüzünü ortaya çıkarması.

- Bilimsel araştırmaya dayalı mucizeleri gayri Müslimlere ulaştırması. Bu  araştırmaları uluslararası dillere tercüme ederek yapar. Araştırmaları: İngilizce, Fransızca, Endonezya dili ve Farsçaya çevrilmiş bulunmaktadır.  

Yayınlanmış Çalışmaları:

Kırktan fazla kitap ve risaleleri yayınlandı. Bunların en önemlileri şunlardır:

- “Zevahir Kevniyye”: Dubai Uluslararası Kuran-ı Kerim Ödülü yayınları, 2008

- “Kuran-ı Kerim’de yedi rakamının taşıdığı sırlar”, Dubai Uluslararası Kuran-ı Kerim Ödülü yayınları, 2006

- “İlim ve Kuran arasında kainatın Sırları”, İnternet sitesi organizesi ile, 2006

- Kuranda sayı mucizesinin Boyutu, Vahyu’l-Kalem yayınları, 2006

- “Kuran’da bilimsel mucizenin eşsizliği”, Mehrat yayınları, Humus, 200

- “Sebu’l-Mesani mucizesi”, Rıdvan yayınları, Halep, 2005

- “Kul Huvellahu Ehad mucizesi”, Menar yayınları, Dimeşk, 2005

- “Kuran ve Sünnette Bilimsel mucizeler Dizisi” (12 risale), Daru’l-Hafız Halep- Kahire, 2005

- Kuranda yedi rakamının mucizeler Dizisi” (12 risale), Daru’l-Hafız Halep- Kahire, 2005

- “Bismillahirrahmanirrahim”’in mucizesi, Rıdvan yayınları, Halep, 2005

- Kuran-ı Kerim’in mucize olmasının Sırları. 70 adet hakikat Kuran’ın doğruluğuna şahitlik etmektedir. Rıdvan yayınları, Halep, 2004

- Kuran’da: Elif, Lam, Mim’in sırları. Rıdvan yayınları, Halep, 2005

- Allah Yetecella Fi Ayatihi, Rıdvan yayınları, Halep, 2004

- el-İcazü’l-Kasasi fi’l-Kuran-ı Kerim, Rıdvan yayınları, Halep, 2004

- Kuran Kıssalarını açıklayan hakikatler. İbn Kayyim Yayınları, Dimaşk, 2003

- 21. Asrın Mucizesi. Rıdvan yayınları, Halep, 2003

- Bilgi Çağında Kuran Mucizesi. Fikir yayınları, Dimaşk, 2002

- Ayrıca internet üzerinden, e-posta ve site aracılığıyla yaptığı yayınları mevcuttur. Bu yayınlar site aracılığıyla bedava olarak sunulmaktadır. Bu serilerden de yayınlananlar şunlardır:

- Revi’ul- İcaz fi’l-Kevn, Site yayını, 2009

- Kendini Kuran’la tedavi et. Site yayını, 2009

- Revai’u’l- İ’cazi’n-Nefsiyy, Site yayınları, 2009

- Kuran Ezberlemede yeni bir Yöntem. Site yayınları, 2008

Revi’u’l-İcaz et-Tibbi, Site yayınları, 2007

Sayısal Mucize Ansiklopedisi, Site yayınları,  2002006

- Ayrıca yüzlerce ilmi araştırma ve incelemeleri çeşitli Arap dergilerinde yayınlanmıştır.: Mekke’de yayınlanan uluslar arası ilmi Mucize merkezi tarafından yayınlanan“el-İ’caz” dergisi, Cezair’de çıkan “el-İlm ve’l-İman” dergisi, Küveyt’te çıkan İslamı tanıma konseyi tarafından çıkarılan “el-Buşra”dergisi ve diğerleri bunlar arasında yer almaktadır.  

Diğer Aktiviteler:

- “Abduddaim el-Kühey’in Kuran ve Sünnette ilmi mucizeler” isimli sitesi, Şeyh Salim el-Ulay es-Sabah’ın 2008 yılı Bilgi ödülünü kazandı.

- Çeşitli Arap ülkelerinde bazı televziyon proğramları mevcuttur. Bunların sonuncusu: “Onlara Ayetlerimizi Göstereceğiz” anlamına gelen ayet adı altında yayınlandı. Bu proğram, dört uzay kanalı tarafından yayınlandı.

- Cep telefonu aracılığıyla “Mucize Risaleleri” adında bir çalışma yapma düşüncesini gerçekleştirdi. Bu düşünce: Küveyt, Mısır, Suudi Arabistan, Irak, Katar ve Bahreyn gibi çeşitli arap ülkelerinde uygulama alanı buldu.

-------------------------

Araştırmacı ile diyalog için arayın:

E-mail:   Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Cep telefonu:  001024599904

Web sayası:  www.kaheel7.com

 


 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir