Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Siyah delikler

 

"Hayır! Akıp giden, bir kaybolup bir etrafı aydınlatan yıldızlara andolsun" ….

Bilim adamları günümüzde siyah delikler diye adlandırdıkları bir takım yıldızların var olduğunu keşfetmişlerdir. Bu yıldızların üç farklı özellikleri vardır: 1- Görünmezler 2- Çok büyük bir hızla akarlar 3- Her şeyi kendilerine çekip, adeta gökyüzü sahnesini süpürürler. Bundan dolayı bilim adamları bunlara: Kâinatın süpürgeleri dahi demişlerdir.

 

İlginç olan şey ise Yüce Allah bunların vasıflarını Kuran-ı Kerimde bize şöyle açıklamıştır: "Hayır! Akıp giden, bir kaybolup bir etrafı aydınlatan yıldızlara andolsun" (Tekvir: 15–16). Ayette geçen "el-Hunnes" görünmeyen, "el-Cevar" ise akıp giden, "el-Künnes" ise süpüren ve kendisinde var olan büyük çekim gücünden dolayı her şeyi kendine cezbeden ve çeken anlamındadır. Bu alamet Kuranın öncelikli ilmi buluşu sayılmaz mı?

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr

 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir