Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Dağlar ve su

 

Yüce Allah şöyle buyurur: “İçinde yörüngeleri olan göğe andolsun”….

 

Bilim adamları; dağların, içtiğimiz tatlı suların arıtılıp temizlemesinde rol oynadığını, aynı zamanda yağmurun inmesine, bulutların oluşmasına yardımcı olduğunu söylerler. Böylece dağlar su için önemli bir kaynak sayılmaktadır. Kuran, bu ilmi gerçeğe 14 asır önce işaret etmiş, tatlı sudan ve yüksek dağların bu  su ile olan ilişkisini bize anlatarak Yüce Allah şöyle buyurmuştur: “Yeryüzünde haşmetli dağlar yarattık, sizlere tatlı sular içiridik.” (Mürselat: 27). Kainatın büyük bir uyum içerisinde bir çok galaksi ve yıldız dokusundan meydana geldiği günümüzde tesbit edilmiştir. Yüce Allah şöyle buyurur: “İçinde yörüngeleri olan göğe andolsun” (Zariyat: 7). Bu ayet-ı kerimede Yüce Allah bize kainatın dokusundan  (yörüngelerden) bahsetmektedir. Bilim adamları 21. asırda kainatın küçük bir resmini çekmek amacıyla büyük bir hesap işlemine girişmişlerdir.

Bu büyük hesap sonunda karşılaştıkları ve gördükleri şey; kainatın şekil olarak bir örümcek ağına benzediği gerçeği ile karşılaşmışlardır. Kainat ağını bu şekilde yaratan Allah ne yücedir. 

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr

 

 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir