Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Kainatın başlangıcı

 

"İnkâr edenler, göklerle yer bitişik bir halde iken bizim, birbirinden kopardığımızı görmediler mi?" (Enbiya: 30). ….

 

Bilim adamları yaptıkları uzun araştırmalardan sonra, kainatın bir tek kütleden meydana geldiğini tespit ve teyit etmişlerdir. Daha sonra bu kütle parçalanıp galaksiler, yıldızlar ve gezegenler oluşturarak birbirinden uzaklaşmıştır. Kuran bu ilimi gerçeği bize; kâinatın önce bitişik olmasından, sonra da birbirinden kopmaısndan bahsederek açık bir şekilde vermiştir. "İnkâr edenler, göklerle yer bitişik bir halde iken bizim, birbirinden kopardığımızı görmediler mi?" (Enbiya: 30). İlginç olan şey, bilim adamlarının kâinatın şeklini bir dokuya benzetmiş olmalarıdır. Bu da Kuran'da zikredilen: "Ratkan" (bitişik) kelimesi ile uyuşmaktadır. Allah büyük kudret sahibidir.

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr

 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir