Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Karıncalar Alemindeki Yardımlaşma

 

Karınca yardımlaşmayı, fedakârlıkta bulunmayı ve başkalarına yardım etmeyi en çok seven yaratıklardandır. Acaba karınca bütün bunları niçin yapmaktadır? İzleyelim ve düşünelim….

Bu resimde karıncaların yapmış olduğu “canlı bir köprüyü” görmekteyiz. Burada karıncalar diğer karıncalara yardım etmek ve onların geçişini sağlamak amacıyla geçici bir köprü inşa etme yolunda büyük bir gayret içinde bütün imkânları seferber etmekteler.

 

Bilim adamları; en büyük mutluluğun başkalarına yardım ederken duyulduğunu keşfetmişlerdir. Bu sebeple de mal, şöhret, makam ve mevkinin mutluluk için yeterli sebepler olmadığını, gerçek mutluluğun ihtiyaç sahibi kimselere yardım etmek olduğunu söylemişlerdir. Durum böyle olunca: Acaba bu tablo bizleri yüce Allah’ın yaratıklarını düşünmeye sevk etmiyor mu? Sübhanallah! O ne yüce bir ilah’tır.

Burada şu soruyu sormadan geçmek mümkün değildir: Biz insanlar bu hakikatten bihaber yaşarken, acaba karıncalar bu mutluluğun sırrını nasıl keşfetmiş, nasıl idrak etmiş ve onu nasıl hayatlarında uygulamaya koymuşlardır?

Yüce Allah şöyle buyuruyor: “İyilik ve Allah’ın yasaklarından sakınma üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah’tan korkun; çünkü Allah’ın cezası çetindir” (Maide:2).

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr

 

Referans: http://www.flickr.com

 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir