Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

MERİH GEZEGENİNDE AĞAÇLAR: BİR RESİM VE BİR MUCİZE

 

Görünen bu resimler yeryüzündeki kum tepeciklerine benzeyen bir takım görüntülerdir. Bu manzaralar aslında Merih gezegeninin sathını göstermektedir ….

 

Amerikan uzay ajansı (Nasa) bilim adamları, Merih gezegeninin yüzeyinden bir takım ağaç resimlerini görüntülediklerini söylerler. Bu resimlerde, Merih gezegeninde kum tepecikleri ve dağlar arasında senober ağacına benzeyen canlı bir dizi ağacın var olduğu görünmektedir. Resimlerde; ince ve katı bir karbondioksit tabakası ile örtülü dağ tepeciklerinin var olduğu anlaşılmaktadır. Bu ağaçlar haddi zatında ilkbahar mevsiminde karların erimesi ile ortaya çıkan izlerde olduğu gibi, Merih'te yer çökmeleri sonucunda meydana gelen bir takım çöp ve yıkıntıların izleridir. Yeryüzündeki kum tepeciklerinin şekil ve görüntüleri ile Merih'teki bu kum tepecikleri arasında göze çarpan benzeşme gösteriyor ki; bir tek yaratıcı vardır, O da Allah (c.c.) tır. Yüce Allah bu konuda şöyle buyuruyor: "De ki: Allah her şeyi yaratandır. Ve O, birdir, karşı durulmaz güç sahibidir" (Ra'd: 16). Bu gibi resim ve görüntüler insanoğlunun şu ana kadar ulaşabildiği bilgilerin ne kadar zayıf olduğuna işaret etmektedir. Yeryüzüne en yakın olan gezegen Merih gezegeni olmasına rağmen, bilim adamları hala bu gezegenin gerçek mahiyetini anlamada ve üzerinde ne gibi şeylerin var olduğu konusunda acziyet içindeler. Şimdi şöyle sormak gerekir: Acaba bu gibi resim ve manzaralar yüce yaratıcının kudretine bir delil ve ona iman etmeye götüren bir vesile oluyor mu? Yüce Allah şöyle buyuruyor: "De ki: Göklerde ve yerde neler var, bakın (da ibret alın) Fakat inanmayan bir topluma deliller ve uyarılar fayda sağlamaz" (Yunus: 101).

 

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr

Referans: Daily Telgraf

 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir