Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Hasta Ziyareti

 

Allah resulü (s.a.v.) hasta ziyaretini bize emretmektedir. Günümüz bilim adamları da araştırmalarında bunun bazı tıbbi faydalarını dile getirmektedirler ….

Son olarak yayınlanan bilimsel bir araştırmaya göre, hastayı ziyaret edip onu görmek, ziyaret eden kimsenin bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Zira insanda bulunan bağışıklık sistemi, gördüğü ve inandığı şeylere karşı son derece hassastır. Hastayı ziyaret etmek, onun sağlığından emin olmak bu sistemi güçlendirmektedir.

Kolombiya Brıtısh üniversitesi araştırmacılarından Mark Shaler bu konuda şöyle der: Hastayı gördüğün ilk andan itibaren sendeki bağışıklık sistemi güç kazanır. Bu iş birçok kez korku ile birlikte tekrarlandığı ve bu hastalığın sirayet etmesinden endişe duyulduğu takdirde bu durum bağışıklık sisteminde yorgunluğa sebebiyet verir.

 

Bağışıklık hücreleri (ak), siyah olan kanser hücrelerine saldırır. Bu mukavemet hücreleri bir hastayı ziyaret etme esnasında daha çok güç kazanır. Özellikle de ziyaretçi kimse hastaya yakın sevgi ve şefkat gösterip ona şifa dilediği vakit daha da güçlenir. Bu sebeple doktorlar, bağışıklık (mukavemet) sisteminin güçlenmesini sağlamak amacıyla hasta ziyaretini belirli aralıklarla yapmayı tavsiye etmekteler.

Bundan dolayıdır ki, Allah Resulü (s.a.v.) bizlere hasta ziyaretini tavsiye etmektedir. Ebu Hureyre (r.a.)rivayet ediyor. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Müslüman’ın Müslüman üzerinde beş hakkı vardır. Bu haklardan bir tanesi de: Hasta olan kimseyi ziyaret etmektir.”(Hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir).

Hastalığı çok düşünmenin, onun bir başkasına da sirayeti düşünülerek bağışıklık sistemini bozmaya sebebiyet vermemesi için peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Hastalığın (sebepsiz) sirayeti yoktur.  Herhangi bir şeyi uğursuz saymak ta yoktur. Baykuş ötmesinin te’siri de yoktur”” (Sahih hadisler dizisi). Dolayısı ile peygamber (a.s.) bize faydalı olan şeyi almayı, faydasız olan şeylerden de sakınmayı emretmiştir…

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr

 

Reference - www.aljazeera.net

 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir