Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

GÖZYAŞI NİMETİ

 

Allah’ın sana verdiği gözyaşı nimetinin faydasını bir gün hiç düşündün mü? Gözyaşının psikolojik sonuçlarını, özellikle de Allah için aktığı zaman insana sağladığı fayda ve sonucu hiç aklından geçirdin mi?….

İnsanoğlunun gözünden yaş akmadığı, yani insan gözyaşı dökmediği takdirde acaba ne olur? Bu gözyaşının acaba faydası nedir? Gözden akan yaş sadece ağlamaya yönelik bir araç ve sebep midir? Bu soru yüce Allah’ın “Kendi nefislerinizde de öyle. Görmüyor musunuz” (Zariyat:21) ayet-i kerimesini okuyan ve onu düşünen kimsenin hatırına gelebilir. Yüce Allah göz kapaklarımızın üzerinde bir de birkaç saniyede bir açılıp kapanan (kırpan), gözün nem ve ıslaklığını dengeleyip onu kurumaktan muhafaza eden ve gözyaşını harekete geçiren kirpikleri yaratmıştır. Gözden çıkan sıvı azaldığı vakit insanın gözünde kuraklık meydana gelir. O vakit insan, tahammül edilmesi güç acılar hisseder. Aynı zamanda gözün çıkardığı bu sıvı, yani gözyaşı gözü yıkama vazifesi görür ve onu mikroplara karşı korur.

Ağlama meselesine gelince, yüce Allah onu kitabında müminlerin güzel bir vasfı ve hasleti olarak zikretmiştir. Allah (c.c.) şöyle buyurur: “Resule indirileni duydukları zaman, tanış çıktıkları gerçekten dolayı gözlerinden yaşlar boşandığını görürsün. Derler ki: Rabbimiz! İman ettik, bizi (hakka) şahit olanlarla beraber yaz.” (Maide: 83). İşte burada Kur’an ayetinin şu ifadesini düşünmeliyiz: “gözlerinden yaşlar boşanır” Bilimsel olarak da ispat edildiğine göre, gözde özel pankreaslar mevcut olup, bu salgı bezleri beyne bağlı ve gözyaşı akıtmakla görevlidirler. Bunların şekli ise; su borularının suyu bolca attıkları zamanki durumu andırırlar.

Yüce Allah, Kuran-ı dinlemeleri esnasında ağlayan kimseleri överek şöyle buyurmuştur: “Ağlayarak yüz üstü yere kapanırlar. (Kur’an okumak) onların saygısını artırır.” (İsra: 109).

Bu sebeple diyorum ki, Ey dostlar! Allah için ağlayan gözler ve bu gözlerden çıkan gözyaşları, sıvıların en güzeli olup, korku, üzüntü ve sıkıntı gibi farklı sebeplerle gözden çıkan gözyaşlarından daha iyidir. Ağlamak gerçek bir nimettir. Gözyaşı ise farkına varmadığımız, ancak gözlerimizde kuruluk veya gözümüzü kaybetme gibi bir durumla karşılaştığımız zaman hissettiğimiz bir nimettir. Bize bütün bu nimetleri veren Allah’a hamd ederiz.

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr

 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir