Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

İlginç Tablo ve Görüntüler

 

Kuran'ın harikalarını kolay bir üslupla anlatmak ve yaymak için bu ilginç tablo ve görüntüleri kıymetli okuyucu kardeşlerimiz için hazırladık ….

Bazen resim ve görüntü dili söz ve konuşmadan daha etkilidir. Bu bağlamda görmüş olduğumuz bu resim ve görüntüler Kuran ayetlerinin doğruluğunu tasdik eden ve hakkı dile getiren en gerçek görüntülerdir. İlahi kitap Kuran-ı Kerim'in bu asırda doğru ve gerçek, aynı zamanda bir mucize olduğuna delil teşkil etsin diye; Yüce Allah, henüz bilim adamların görmediği bilimsel gerçekleri bize bu Kuran'da tasvir etmektedir.

Yüce Allah kitabı Kuran-ı kerim’de kasem ederek şöyle buyuruyor: “Tur’a, yayılmış ince deri üzerine satır satır yazılmış Kitaba, Beyt-i Ma’mur’a, yükseltilmiş tavana, dolu denize andolsun ki, Rabbinin azabı mutlaka meydana gelecektir. Ona engel olacak hiçbir şey yoktur.” (Tur: 1-8).

Yüce Allah dikkatlerimizi yeryüzüne ve dağlara çekerek şöyle buyuruyor: “ Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı?” (Nebe: 7).

Yüce Allah bir başka nokta olan gök yüzüne dikkatlerimizi çekerek, Kur’an-ı Kerim’in Allah katından indirilen hak ve gerçek bir kitap olduğunu beyan etmek için şöyle buyuruyor: “İçinde yörüngeleri olan göğe andolsun ki siz çelişkili sözler söylüyorsunuz. (Gerçekten Kureyş,Hz. Peygamber ve Kur’an hakkında farklı şeyler söyluyorlardı. Peygamber ve Kur’an hakkında, sahir ve sihir, şair ve şiir, kahin ve kehanet iddiasında bulunmuşlardı.)  Kahrolsun o koyu yalancılar! Onlar koyu bir cehalet içerisinde kalmış gafillerdir.” (Zariyat: 7-11).

Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Sonra duman halinde olan göğe yöneldi, ona ve yerküreye: İsteyerek veya istemeyerek, gelin! dedi. İkisi de “isteyerek geldik” dediler. (Fussilet:11).

Bu ayette de Yüce Allah dikkatlerimizi gök yüzüne çekerek şöyle buyurmaktadır: “Üstünüzde yedi kat sağlam göğü bina ettik. Orada alev alev yanan bir kandil yarattık” (Nene: 12-13).

 Gerçekten de Allah güç ve kuvvet sahibidir. O her şeye kadirdir. Kur’an’da bildirdiği her şey doğru ve gerçektir. Bu hakikatleri bize eksiksiz olarak bildiren Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v.)’e salat ve selam olsun. Ona iman ediyor ve söylediklerini tasdik ediyoruz..

Lütfen bu görüntüleri internet vasıtasıyla diğer sitelere de ulaştırın ve onları arkadaşlarınızla da paylaşın. Öyle ki; bugün bu metot Allah'ın dinine bilimsel olarak davet etmede en kolay bir yoldur. Allah bu çabanızı kendi rızasına kabul etsin..

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr

 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir