Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Temizlik İmanın Yarısıdır

Allah resulü (s.a.v.) şöyle buyuruyor: "Temizlik imanın yarısıdır" ….

Allah resulü (s.a.v.) şöyle buyuruyor: "Temizlik imanın yarısıdır" (Hadisi Müslim rivayet etmiştir). Bilim adamları temizlik sayesinde insanın yaklaşık olarak birçok hastalıktan korunmasının mümkün olduğunu söylemişlerdir. Vücudun temiz kalması; onun yapışkan birçok mikrop ve tozdan uzak olması demektir. Bu da başta cilt ve ağız hastalıkları olmak üzere vücudun pek çok hastalıktan korunması anlamına gelir. Devamlı olarak el ve yüzün temiz tutulması, ağız ve burun yoluyla vücuda girebilecek mikropları en az seviyeye indireceğinden, nefes ve yemek borusuna gelebilecek çeşitli hastalıklara karşı da koruyucu vazifesi görmektedir.


Suya Bevletmenin Yasaklanması

Allah resulü (s.a.v.)’in temizlik uygulamalarından birisi de suya bevletmeyi yasaklamış olmasıdır.  Zira insan idrarının içerisinde birçok mikrobun var olduğu ve bu mikropların da su vasıtası ile diğer bir insanlara geçebildiği tespit edilmiştir. Özellikle de duran suda bevletmek; kolera, tifo ve çocuk felçliği gibi pek çok bulaşıcı hastalığın yayılmasına sebebiyet verdiği belirtilmiştir. Tıpkı herkese açık olan yüzme havuzlarında olduğu gibi. Bu nedenle Allah resulü (s.a.v.) bizleri bu davranıştan yasaklamış, böylece gelebilecek bir takım hastalıklardan uzak,  Allah’ın izniyle mutlu bir hayat yaşamamız için bize bu tavsiyede bulunmuştur.

 

 İki Eli Yıkamak

Allah resulü (s.a.v.)’in sünnet olan temizlik uygulamalarından birisi de, uykudan uyanırken elleri yıkamaktır. Bu sayede; uyku esnasında ellere yapışabilecek mikropların, ter ve benzeri maddelerin giderilmesi sağlanmış olur. Bunun içindir ki; günümüz bilim adamaları, çeşitli hastalıklardan korunmak için elleri yıkamanın önemini vurgulamışlardır. İşte bu açıdan bakıldığında Allah resulü (s.a.v.)’in şu hadisinin ne kadar büyük anlam ifade ettiği açıkça görülecektir: “Sizden biriniz uykusundan uyandığı zaman ellerini üç kere yıkamadan herhangi bir kaba koymasın” (Hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir). O halde şimdi soralım: Elleri yıkamanın önemini Allah resulüne kim bildirdi?

 

Taharet – Temizlik

Allah resulü (s.a.v.)’in sünnet olan temizlik uygulamalarından birisi de bevlettikten sonra istinca yapmak (yani kurulamak) ve bevl mahallini iyice temizlemektir. Bu davranışta bulunmanın tıbbi açıdan önemi oldukça büyüktür. Zira vücuttan çıkan necaseti iyi bir şekilde giderip ortadan kaldırmak, tenasül uzvunda oluşabilecek pek çok hastalıktan insanı korur. İşte Allah resulü (s.a.v.) temizlik ve tahareti bize emrederken bu durumu önemle belirtmiştir. Bir mümin; vücudun dış kısmını bir takım kir ve mikroplardan, ter ve kötü kokulardan korumak temizlemek amacıyla en azından her Cuma haftada bir defa yıkanmalıdır. Bu durum insan vücudunu birçok cilt hastalığından koruyacağı gibi, cildin güzel bir şekilde nefes alıp vermesine ve onu korumasına yardımcı olacaktır. O halde hastalıklardan korunmak için temizliğin bu denli önem ve ehemmiyetini Allah resulüne acaba kim bildirmiştir?

 

 Dişleri Temizlemek

Bilim adamları, dişleri muntazam olarak temizlemenin insan hafızasını güçlendirdiğini keşfetmişlerdir. Bu temizlik sayesinde ağızdaki bakteriler yok olmakta, buna bağlı olarak ta bağışıklık sistemi güçlenmektedir. Allah resulü (s.a.v.) bu konuda ne güzel buyurmuştur: “Şayet ümmetime güçlük vermeyeceğini bilseydim her namazla birlikte onlara misvak kullanmalarını emrederdim.” (Hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir).

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr
 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir