Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Yalanın merkezi

Günümüz bilim adamları yalanı keşfeden bir aleti icad etmek için bir ….


Günümüz bilim adamları yalanı keşfeden bir aleti icad etmek için bir çok deneyler yapmışlardır. Deney ve incelemeler sonucunda ortaya çıkan duruma göre, insanlarda yalandan sorumlu olan bölgenin, Prefrontal lobe (yani alın) denilen beynin ön kısmı olduğunu keşfetmişlerdir. Aynı şekilde, yapılan hata esnasında beynin ön kısmının oldukça hareketlendiğini görmüşlerdir. Böylece şu sonuca vardılar: Yalan ve hatanın meydana geldiği yer alın” denilen bölgedir. Ne ilginçtir ki; Kuran-ı kerim 14 asır önce alnın görevinden bahsetmiş ve Yüce Allah Kuran’da Ebu Cehil hakkında şöyle demiştir: “Hayır, hayır! Eğer vazgeçmezse, derhal onu alnından (perçeminden), o yalancı, günahkar alından yakalarız” (Alak: 15-16).

 

Ayette alnı (perçemi) yalancı ve hatalı olmakla vasfetmiştir. Bilim adamları günümüzde bu gerçeği; dokunma anında alarm çalan mıknatıslı bir aletle ortaya çıkarmışlardır. Kuranın bu asırda mucize olduğuna delalet etsin diye bu alametleri kitabına yerleştiren Allah ne yücedir.

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr


 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir