Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

Işık ve parlaklık

Günümüzde bilim adamları ayın, alevlenen sıcak bir ….


Günümüzde bilim adamları ayın, alevlenen sıcak bir cisimden ibaret olan güneşin aksine, onun soğuk bir cisim olduğunu tesbit etmişlerdir. Bu sebeple Kuran aydan bahsederken hassas bir kelime kullanmış ve onun “nur” yani  parlak bir cisim olduğunu söylemiştir. Güneşe geline; Yüce Allah onu “ışık” olarak vasfetmiştir. “Nur” yani parlaklık ise; sıcaklığı olmayan bir ışık olup ayın yüzeyinden parlar. Aydınlığa gelince o, güneşten gelen ve sıcaklığı olan bir ışıktır. Yüce Allah şöyle buyurur: “Güneşi ışıklı, ayı da parlak kılan O’dur” (Yünüs: 5). Kuran’ın nüzulu sırasında ayın soğuk bir cisim olduğunu kim biliyordu? İşte bu mucize, yüce Allah’n kelamının doğru olduğuna şahitlik etmektedir.

--------------------

Abduldaem Al-Kaheel

www.kaheel7.com/tr


 

 

Kuran ve Sünnette ilmi mucizelerin sırları

Abduddaim el-Küheyl’in Sitesi - Bütün makaleler ücretsizdir