اعجاز علمي در قرآن و حديث

سايت عبد الدائم الكحيل

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

اعجاز در زمينهء محيط زيست 10

توجه به حيوانات مفيدي چون اسب ها: حضرت رسول در اين مورد گفته است خير، تا روز قيامت بر پيشاني اسبان نوشته شده است....

ادامه مطلب...
 

اعجاز در زمينهء محيط زيست 9

تحقيقات جديد لزوم حفاظت از منابع آب شيرين و اجتناب از آلوده نمودن آن ها را آشكار كرده است....

ادامه مطلب...
 

اعجاز در زمينهء محيط زيست 8

پيامبر اكرم (ص) دستور داده اند كه حتي در حالت جنگ نيز درختان را قطع نكنيد و جنگل ها را آتش نزنيد و زنان، كودكان و پيران را نكشيد....

ادامه مطلب...
 

اعجاز در زمينهء محيط زيست 7

ملت هاي معاصر از كم آبي و خشكسالي رنج مي برند بنابراين محققان مي گويند كه جنگ هاي آينده بر سر به دست آوردن آب رخ خواهد داد....

ادامه مطلب...
 

اعجاز در زمينهء محيط زيست 6

برخي از دانشمندان غربي كه جانب انصاف را رعايت مي كنند پس از مطالعهء احاديث شريف نبوي گفته اند: «حتي در مورد ذبح حيوانات نيز مي بينيم كه اين رسولِ مهربان....

ادامه مطلب...
 

اعجاز در محيط زيست 5

امروزه دانشمندان بر لزوم حفظ محيط زيست از طريق توجه به نظافت خيابان ها و شهرها تاكيد دارند كه اين امر در بهداشت انسان ها، گياهان و حيوانات تاثير مثبت دارد....

ادامه مطلب...
 

اعجاز در زمينهء محيط زيست 4

در كتاب « محمد (ص)، طليعه دار حفظ محيط زيست» آمده است: «پيامبر اكرم (ص) به گياهان و گل ها احترام زيادي مي گذاشت....

ادامه مطلب...
 
اعجاز علمي در قرآن و حديث –  سايت عبدالدائم الكحيل

همه مقاله ها مجاني مي باشد