اعجاز علمي در قرآن و حديث

سايت عبد الدائم الكحيل

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

عكس و سوره: كهيعص و عدد 114

سورهءمريم با حروف خاص (كهيعص) آغاز مي شود. بگذاريد تأمل كنيم و ببينيم كه چگونه اين حروف در سورهء مريم تكرار شده اند و چه رابطه اي با تعداد سوره هاي قرآن يعني 114 دارد؟....

ادامه مطلب...
 

عكس و سوره: سورهءمريم و عدد 19

سورهء مريم، نوزدهمين سورهء قرآن كريم است و عجيب آنكه حروف اين سوره به شكلي مرتبط با عدد 19 تكرار شده است...بگذاريد تأملي بكنيم و خداوند را تسبيح بگوييم.......

ادامه مطلب...
 

عكس و سوره: ام الكتاب و عدد هفت

سورهء فاتحه بزرگترين سوره در قرآن است و رسول اكرم (ص) آن را (أم الكتاب) ناميده اند و زبان اعداد نيز به ميان مي آيد تا بر اعجاز اين سورهء مباركه تاكيد كند.......

ادامه مطلب...
 

عكس و سوره: اسم محمد در سورهء يوسف

اگر حروف اسم (يوسف) و (محمد) را در سورهء يوسف بشماريم، خواهيم ديد كه اين حروف، با يك نظام هفتگانهء دقيق تكرار شده است. بايد تأمل كنيم.......

ادامه مطلب...
 

عكس و سوره: نام محمد در سورهء تحريم و بلد

در اينجا نيز بين حروف اسم محمد (ص) در سوره هاي مباركهء تحريم وبلد، رابطهء جديدي مي يابيم، با توجه به اينكه اين اعجاز همچنان در بسياري از سوره ها باقي مي ماند.......

ادامه مطلب...
 

عكس و سوره: نام محمد (ص) در سورهء اسراء و قيامت

حروف اسم محمد (ص) در سوره¬هاي قرآن با نظامي مرتبط با عدد هفت تكرار مي¬شود كه اين امر دلالت بر اين دارد كه خداوند نازل كنندهء قرآن كريم است......

ادامه مطلب...
 

عكس و سوره: بلندترين و كوتاه ترين سوره

از شگفتي هاي قرآن كريم اين است كه در آن  هر چيزي با نظمي مرتبط با عدد هفت تكرار مي شود. بگذاريد در بلندترين و كوتاه ترين سوره تأمل كنيم.......

ادامه مطلب...
 
اعجاز علمي در قرآن و حديث –  سايت عبدالدائم الكحيل

همه مقاله ها مجاني مي باشد